Podmienky ochrany súkromia a osobných údajov (privacy policy)

Posledná aktualizácia týchto Podmienok ochrany súkromia bola uskutočnená 25.5.2018.


Všetky „osobné údaje“ (ktoré sú definované ako akékoľvek údaje, ktoré identifikujú žijúcu fyzickú osobu, a ktoré by mohli byť použité na identifikáciu, kontakt alebo určenie adresy tejto osoby), ktoré zhromažďujeme, sa budú riadiť týmito zásadami ochrany osobných údajov.


Pojmom „Perkins“, „perkinsslovakia.sk“, „my“, „nás“ a podobne, sa rozumie podnikateľ - právnická osoba - PERKINS, a. s., so sídlom Partizánska 3540/84, 058 01 Poprad, IČO: 31698409, DIČ: 2020657936.


Ak sa obrátite na nás cez kontaktný formulár, zaznamenávame konverzáciu, e-mail, meno a priezvisko.


Zaznamenávame aktivity prehliadania používateľov vrátane IP adries, vzory prehliadania, modely správania a informácií o zariadeniach. Okrem toho zhromažďujeme štatistické informácie o lokalitách a návštevníkoch stránok, softvéru prehliadača, atribútov operačného systému, softvéru a hardvéru, navštívených stránkach, počtu relácií a jedinečných návštevníkov.


Aby sme mohli používateľom poskytovať naše služby a produkty, používatelia musia poskytnúť určité údaje (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje), napríklad meno používateľa, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, že používatelia neposkytnú dostatočné údaje podľa potreby, nemusí byť možné dokončiť proces registrácie alebo poskytnúť určité produkty alebo služby.


Použitie osobných údajov


Osobné údaje zhromažďujeme a používame na nasledujúce účely:

● overenie vašej identity

● poskytovanie služieb zákazníkom a odpovedanie na vaše otázky


Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť a preniesť našim partnerom, aby nám pomohli poskytovať služby alebo ktorí inak spracovávajú osobné údaje na účely popísané v týchto podmienkach.


Medzi príklady týchto partnerov alebo poskytovateľov služieb patria:

● marketingové platformy ako Google, Facebook, Instagram a poskytovatelia analytických služieb týkajúcich sa správania používateľov s cieľom prispôsobiť obsah, ktorý vidíte pri návšteve našich stránok. Tieto marketingové platformy môžu kombinovať informácie zhromažďované na našich webových stránkach s údajmi na ich platformách a údajmi, ktoré zhromažďujú z iných webových stránok alebo z iných zdrojov. Činnosti týchto marketingových platforiem tretích strán sa riadia ich vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov.

● poskytovatelia platobných služieb pri platbe za transakcie alebo pri poskytovaní odberateľskej služby pre predajcov. Činnosti poskytovateľov platobných služieb sa môžu riadiť ich vlastnými pravidlami ochrany osobných údajov, nie týmito zásadami ochrany osobných údajov.

● logistickí partneri na poskytovanie dodávateľských služieb pre kupujúcich vrátane vrátenia a výmeny výrobkov a skladovacie služby pre predajcov Títo poskytovatelia služieb musia dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a zabezpečenia a môžu používať vaše osobné údaje len v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi, nie pre svoje vlastné účely.


Neplnoletí

Ak nám maloletý poskytol osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo opatrovníka, mal by rodič alebo opatrovník kontaktovať perkinsslovakia@gmail.com pre odstránenie osobných údajov.


Zmeny týchto podmienok

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 24.5.2018.

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať ako reakciu na zmenu zákona alebo iného nariadenia. Pri aktualizácii našich podmienok ochrany osobných údajov vás budeme informovať do 30 dní na našich webových stránkach. Ak budete naše stránky navštevovať aj po týchto aktualizáciách, znamená to, že s novými podmienkami súhlasíte.


Vaše práva

● Právo na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vyžiadanie vymazania vašich osobných údajov

● Právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú založené na našich legitímnych záujmoch, a osobitne právo vzniesť námietky voči priamemu marketingu.

● Právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov alebo požiadať nás o prenosnosť vašich osobných údajov

● Ak sme získali a spracovali vaše osobné údaje s vaším súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas

● Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov ohľadom nášho zhromažďovania a používania vašich osobných údajov

● Ak ste si vedomí nepresností vo vašich údajoch, mali by ste nás o tom informovať, aby naše informácie mohli byť aktualizované a opravené.


Kontakt

Podľa Európskych zákonov a nariadení týkajúcich sa osobných údajov, má každý užívateľ možnosť pristupovať k jeho údajom a taktiež ich upraviť, odstrániť, aktualizovať alebo preniesť. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese perkinsslovakia@gmail.com