Kontakt

Poloha

 

Kontakty

Generálny riaditeľ

sekretariat@perkins.sk

+421 (0) 905 806 310

Manažér obchodu

obchod@perkins.sk

+421 (0) 907 931 033

Správa pohľadávok

pohladavky@perkins.sk

+421 (0) 905 806 325

Vedúca odbytu

veduci_odbytu@perkins.sk

+421 (0) 918 901 208

Adresa spoločnosti

Partizánska 3540/84

058 01 Poprad

Slovenská Republika

Fakturačné údaje

IČO: 31698409

DIČ: 2020657936

IČ DPH: SK2020657936

Telefonické kontakty

Oddelenie príjmu objednávok

+421 (0) 52 7721 527

kl. 215, 217, 218, 219

Lahôdky Lienka

objednávky

+421 (0) 905 806 338

Emailová komunikácia

marketingové oddelenie

marketing@perkins.sk


oddelenie zásobovania

zasobovanie@perkins.sk


ekonomické oddelenie

ekonomika@perkins.sk

oddelenie odbytu

odbyt@perkins.sk


technické oddelenie

technika@perkins.sk


oddelenie dopravy

doprava@perkins.sk

Regionálny manažér predaja

Západ

+421 (0) 905 806 661


Východ

+421 (0) 905 806 664


Sever

+421 (0) 905 806 662

Juh

+421 (0) 905 806 663


Tatry

+421 (0) 905 806 309


Ponitrie

+421 (0) 905 806 317

Chcete sa nás niečo opýtať? Napíšte nám.

 

    Perkins, a. s. spracúva Vaše poskytnuté osobné informácie iba za účelom uvedeným v tomto formulári (kontakt, príprava ponuky, odpovede na otázky). Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím stranám/osobám. Údaje poskytnuté v tomto formulári sú chránené počas prenosu šifrovaným spojením. Pre viac info navštívte

    Podmienky ochrany súkromia a osobných údajov