PERKINS, a.s.

O značke Perkins

Slovenský výrobca majonéz, tatárskych omáčok a lahôdkových šalátov


Firma Perkins vznikla 10.7.1992.Vznik firmy je spojený s malou privatizáciou výrobne lahôdok Zdroj Poprad .Vlastné výrobné priestory firmy sú na rozlohe 5000 m2 . Firma má svoj redistribučný sklad v Trenčíne . V súčastnosti firma zamestnáva 100 zamestnancov.


Základnou výrobou sú rôzne majonézy, tatárske omáčky, dressingy. Z vlastnej produkcie majonéz sa vyrábajú lahôdkové šaláty a výrobky studenej kuchyne. Doplnkovým výrobným artiklom sú kečupy, aspiky a výrobky z rýb.


Do mája 2004 prešli výrobné priestory firmou veľkou rekonštrukciou a potrebnými úpravami podľa noriem Európskej únie. Po splnení všetkých kritérií ŠVPS SR, bolo firme pridelené úradné schvaľovacie číslo SK9-96 ES.


Firma má vypracovaný systém zabezpečenia kvality HACCP, ktorým zabezpečuje kvalitu a zdravotnú nezávadnosť celého výrobného procesu . Verifikácia systému HACCP je zabezpečená kontrolou /mikrobiologickými rozbormi/ vstupných surovín, ale aj hotových výrobkov. Hotové výrobky sú pravidelne kontrolované akreditovaným laboratóriom. Výrobný proces je v prevažnej miere aizovaný. Firma má zakúpenú špičkovú zahraničnú technológiu na výrobu majonéz, omáčok a kečupov. Disponuje taktiež plne aickými baliacimi linkami na balenie malospotrebiteľských balení majonéz a lahôdkárenských výrobkov. Firma svoje výrobky distribuuje výlučne na vlastných chladiarenských vozidlách značky Renault, Mercedes a Iveco.


V roku 2004 sa firma zapojila do Národného programu MPSR na podporu a propagáciu domácich výrobkov. Značka kvality sa udelí po splnení všetkých kritérií, ktorých dodržiavanie je kontrolované odbornou komisiou, ktorá pozostáva zo zástupcov MPSR, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Intervenčnej agentúry.


Firma Perkins sa aktívne zúčastňuje na slovenských ale aj zahraničných potravinárskych výstavách. Napríklad Agrokomplex Nitra, Danubius Gastro, Salima Brno, Gastro Liptov Liptovský Mikuláš. Aj na týchto výstavách boli ocenené výrobky – Majonelka s chrenom, Tatárska omáčka. Pre svojich zákazníkov organizuje spotrebiteľské súťaže, vernostné programy, ochutnávky.


Dobrú chuť s výrobkami značky Perkins!


Firma Perkins sa aktívne zúčastňuje na slovenských ale aj zahraničných potravinárskych výstavách. Napríklad Agrokomplex Nitra, Danubius Gastro, Salima Brno, Gastro Liptov Liptovský Mikuláš. Aj na týchto výstavách boli ocenené výrobky – Majonelka s chrenom, Tatárska omáčka. Pre svojich zákazníkov organizuje spotrebiteľské súťaže, vernostné programy, ochutnávky.